Календар

Община Царево опитва да застрои цялото крайбрежие на Природен парк 'Странджа' и да узакони 'Златна перла'

Община Царево организира в петък, 11 януари 2008 г. от 13.00 часа, обществено обсъждане на изменението на своя общ устройствен план, което ще позволи застрояването на всички земеделски земи в крайбрежната ивица на Природен парк Странджа. Планът предвижда пълна урбанизация на крайбрежието на Природен парк Странджа

Застрояването ще отмине единствено две защитени местности – Устието на Велека и Силистар, където строителство не се разрешава по закон. Пълната урбанизация на това крайбрежие обаче е в разрез както със Закона за защитените територии закона за биологичното разнообразие, така и с целите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, припомнят природозащитниците.

Общият устройствен план предвижда изключване на площи от Природен парк Странджа, включително и на мястото с незаконния курортен комплекс Златна Перла в м. Дълбоки дол край село Варвара. Предложението да се изключи това място от природния парк е явен опит на инвеститора «Краш 2000» да узакони строежа си.

Предложенията за промени на Общия устройствен план на Община Царево по принцип не могат да предлагат изключване и включване на територии от Природен парк Странджа. Границите на природните паркове могат да бъдат променяни само по процедурата на Закона за защитените територии. По закон, за да се промени статутът на земеделски земи в регулирани, те трябва първо да бъдат изключени от природния парк. Това до момента не е направено.


Неправителствените организации от коалицията «За да остане природа в България» алармират, че в предложенията за промени на Общия устройствен план на Община Царево са направени съществени процедурни нарушения. Например, оценката за съвместимост не е съгласувана със законовата наредба и не е провеждана консултация за обхвата на Екологичната оценка с дирекцията на Природен парк Странджа.

Сегашното изменение на Общия устройствен план на Община Царево се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството със средства от държавния бюджет.

Призоваваме всички, които се интересуват от съдбата на южното българско черноморие да присъстват и участват в общественото обсъждане в петък в Царево. Това е наше право като обществено ангажирани личности и организации.

За контакти:
- Тома Белев, Асоциация на парковете в България, 0888 100 373
- Катерина Раковска, WWF Дунавско-Карпатска програма, 0886 178 373

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини