Календар

Протест заради застрояването на Иракли и последните незасегнати плажове по Черноморието

Протест заради застрояването на Иракли и последните незасегнати плажове по ЧерномориетоКоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпрати открити писма до законодателната и изпълнителната власт, след като държавата вече близо година не предприема нищо след обещанията си да опази последните незастроени дюни и плажове по Черноморието. Природозащитниците готвят протест на 18 декември, сряда.

Коалицията „За да остане природа в България“ предлага на депутатите шест стъпки, които да гарантират опазването на Иракли, Карадере, Камчийски пясъци -Шкорпиловци, Дуранкулак (север и юг) - Св.Ана, Шабла - Крапец и Шабленски езера, Камен бряг – Яйлата – Болата – Калиакра, Корал, Аркутино, Дюни, Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Паша Дере, Странджа.

В същото време Гражданска група „Да спасим Иракли“, която е част от коалицията „За да остане природа в България“ изпрати и отворено писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по повод новите опити за застрояване на един от последните диви плажове. След като случайно или нарочно некомпетентно подготвени актове на Дирекцията за национален строителен контрол и на бургаското й звено паднаха в местния съд, се отвориха нови възможности за строителство на Иракли.

„Да спасим Иракли“ се обърна към своите привърженици да изпращат имейли до депутатите и икономическия министър, като повече информация има на сайта на гражданската група:
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=1

Какви са шестте предложения за опазване на Черноморието?

Стъпка 1. Народното събрание да наложи мораториум върху промяната на предназначението на гори и земи И върху издаването на строителни разрешения в зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 по Черноморското крайбрежие до изработване на цялостна визия за развитие на Черноморието.

Стъпка 2. Народното събрание да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс по Черноморското крайбрежие и в България, като цяло:

а) Отпадане на изключенията за застрояване на дюните в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (параграф 5) и в Закона за устройство на територията;

б) Промяна на Закона за устройство на територията, за да се въведе възможност за обжалване на подробните и на общите устройствени планове от гражданите в съответствие с Орхуската конвенция, която е в сила за България от 2004 г. През октомври 2012 г. Комитетът на ООН по спазване на Орхуската конвенция вече установи, че Законът за устройство на територията противоречи на конвенцията;

в) Прекратяване на всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата Натура 2000 по реда на законите за горите и за земеделските земи;

г) Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.

Стъпка 3. МОСВ да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море ("Езеро Дуранкулак", "Езеро Шабла-Езерец", "Комплекс Калиакра", "Долината на река Батова", "Златни пясъци", "Галата", "Камчия", "Плаж Шкорпиловци", "Емине-Иракли", "Ахелой-Равда-Несебър", "Поморие", "Атанасовско езеро", "Бургаско езеро", "Мандра-Пода", "Залив Ченгене скеле", "Плаж Градина-Златна рибка", "Острови Св. Иван и Св. Петър", "Ропотамо", "Караагач", "Странджа").

Заповедите да включват категорична забрана на ново строителство в териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на морския бряг или на морските плажове, с изключение на обществена инфраструктура, преместваеми обекти и строителство в урбанизираните територии на населените места, определени към 1 януари 2008 г.

Стъпка 4. Парламентът да възложи на Министерство на околната среда и водите в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи проекти за поставяне под защита като защитени територии на гореспоменатите плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи и скални комплекси, както и на прилежащите двукилометрови ивици без значение от собствеността на земите в тях, като до края на април 2014 г. да бъдат назначени комисии за тяхното обявяване.

Режимите за опазване следва да отчитат спецификите на всяка от териториите и да осигуряват нейното адекватно дългосрочно съхраняване за поколенията, но най-малко следва да включват забрана за ново строителство.

Коалицията „За да остане природа в България“ счита, че подходящ инструмент за осигуряване на реална защита на тези територии е обявяването на Парк „Българско Черноморие” (национален или природен) и създаване на самостоятелна администрация на парка.

Стъпка 5. Министерство на земеделието и храните и Прокуратурата в срок от 1 месец да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки с държавни имоти, в които попадат дюни, сключени след 1.01.2008 г.

Стъпка 6. Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срок до 3 месеца да осигури реално прилагане на Закона за устройството на черноморското крайбрежие чрез отразяване в кадастралните карти на дюните и на зоните А и Б.

„В България има едва няколко плажа, които не са застроени и те трябва да останат такива. Това е обществена необходимост и ние считаме, че е налице абсолютен национален консенсус, че състоянието на нашето крайбрежие е крайно лошо, като следствие на стихийно деструктивно застрояване, корупция и престъпления“, се казва още в писмото.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1731 посещения 3 коментара

Коментари

 1. Калин Ненов
  2013-12-12 12:47:24

  Георги: предполагам, че на „представителите“ ни са им сложили филтър, който автоматично отхвърля писма, съдържащи определени думи.

  Понеже не знаем какви са думите (примерно: „Иракли“) – не се сещам как можем да избегнем филтъра. Ако някой има идеи, нека сподели.

 2. георги м.
  2013-12-11 11:47:20

  Всички мейли ми се върнаха с:
  host snake.parliament.bg[193.109.54.90] said:
  554 rejecting banned content (in reply to end of DATA command)

 3. ...
  2013-12-11 11:46:39

  Коментарът е премахнат

OFF