Календар

Вече е започнат строеж в местността Иракли!

На площ от 13 декара се изсича гора на голо в подготовка на строеж на Иракли. Мястото е едно от "отложените" НАТУРА 2000 места, останали без никаква защита до евентуалното им връщане в екомрежата през октомври.Иракли стана символ на обичта на хората към природата и на борбата за запазване на българската природа. В момента мястото би трябвало да се пази от едногодишна заповед на Министъра на околната среда и водите (от 04.08.2006) за забрана на всякакви дейности, включително строителство, там, но с наближаващото изтичане на срока на действие на заповедта, положението става неудържимо...(виж предната новина)
За строежа е подаден сигнал до Регионалната инспекция по околна среда и води.

Да спасим Иракли!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини