Календар

Код на поведение на днешния протест!

Код на поведение на днешния протест!Събранието на народа пред Народното събрание

14.01.2008 от 11.00 до 16.30часа

Молим всички да спазват следния код на поведение:

1. Поведение съобразено със Закона за събранията, митингите и манифестациите;

2. Считат се за недопустими всякакви прояви на агресия и насилие, верска, расова или етническа нетолерантност;

3. Изпълняване на указанията на униформените служители на МВР;

4. Прояви, които носят послание, различно от предварително уговореното да не се допускат в рамките на събитието;

5. Знамена и символи на политически партии и националистически организации или клубове няма да бъдат допуснати;

6. Недопустима е употребата на алкохол и наркотици по време на събитието;

7. Недопустимо е протестиране в охраняемата зона в непосредствена близост до сградата на Народното събрание (т.е. вътре в огражденията); около нея е допустимо;

8. Представяйте документи за самоличност на униформени полицаи при поискване, като имате право да запишете номера на значката на полицейския служител;

9. Представяйте документи за самоличност на цивилни полицаи след надлежно легитимиране със служебна карта;

10.При липса на документи за самоличност (лична карта, паспорт, шоф. книжка) удостоверете самоличността си с двама свидетели, които ви познават добре и имат лични документи;

11. При съставяне на акт за нарушаване на обществения ред, подпишете акта (във ваш интерес е) и запазете индиговото копие от акта. Имате право на възражения в бланката на акта (4 реда) или писмено в 3-дневен срок до РПУ-то на полицай, съставил акта;

12. Заснемане на близък план или на портретни снимки на полицаи или протестиращи става само с тяхно съгласие, съгласно Конституцията. При разпореждане от страна на полицай сте длъжни да изтриете заснето (важи и за журналисти, и за фоторепортери!);

13. Заснемане на общ план на множество хора на публично място (площад, улица) е допустимо. Не сте длъжни да изтриете заснетото.

От: Организаторите

НИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ!

НИЕ се ОБЕДИНЯВАМЕ около исканията на ВСЕКИ ОТ НАС и ще протестираме докато Парламента и Правителството не изпълнят всяко едно от тези искания.

Организатори:

Коалиция "Да остане природа в България" за опазване на гората и добър Закона за Горите;

Студентски организации за реформа на висшето образование и студентските градчета;

Земеделски производители за субсидии за сектора;

Организации на български майки за закрила и подпомагане на многодетни семейства, деца с увреждания и обединени зад идеята за по-добро бъдеще за децата на България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3627 посещения

OFF

Последно качено » Новини