Календар

Първите 50 заявления за достъп до информация за Иракли бяха подадени днес в Министерството

Граждани попитаха по официален път Министъра на околната среда и водите до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност "Иракли - Емине". Предложение за това беше попадено в Министерството още юли месец миналата година (вх. № 48-00-483). Новата защитена местност трябва да обхваща цялостно дивното кътче и да защити Иракли от ВСЯКАКВО СТРОИТЕЛСТВО.

Гражданите също така поискаха копие от заповедта за удължаване защитата на Иракли или заповед за превантивна защита на Иракли като бъдещо НАТУРА 2000 място. Въпреки няколкократно изразяваната пред медии загриженост на министър Джевдет Чакъров за съдбата на Иракли за жалост не знаем дали такива документи са издадени, въпреки че тяхното издаване е именно в правомощията на Министъра.

За да покажем че защитата на Иракли е все още въпрос от общонационално значение нека продължим да подаваме заявления за достъп до информация в Министерството на околната среда и водите. Деловодството по такива въпроси е на бул. "Мария Луиза" 22, работи с граждани всеки ден от 14.00 до 17.30 часа. Можете да отидете до там със своето заявление или да го изпратите с обратна разписка по пощата. От Министерството са длъжни да ви отговорят в срок до един месец.

Предварително се извиняваме за увеличеното количество работа, която най-вероятно ще се отвори в Министерството във връзка с подадените заявления, но подчертаваме, че това не би се случило, ако Министерството на околната среда и водите се грижи своевременно за околната среда и водите. Още веднъж припомняме, че още миналата година заповедта за забрана на всякакви дейности на Иракли можеше да бъде издадена за максималния, двугодишен срок, както и за това, че предложението за новата голяма защитена местност там е внесено в Министерството още преди година и можеше вече да е факт. Защитена местност по българските закони е единствената гаранция за запазването на Иракли в непокътнат вид.

Във връзка с популярния напоследък израз "баланс на интереси" бихме искали да забележим, че собствениците на земи в Иракли са против включването на мястото в НАТУРА 2000 мрежата. Намираме това за странно предвид това, че те твърдят, че не искат Иракли да се превърне в курорт от тип Слънчев бряг. Няма изрични забрани за строителство в НАТУРА зоните, но включването на територия в НАТУРА 2000 мрежата би регулирало "развитието" му в някакви "по-разумни" граници, каквото е уж желанието на строителите на бъдещо Иракли. Дали е така е съвсем отделен въпрос. На догадки.
Факт е обаче, че дори когато закон пази природата тя бива унищожавана (спомнете си комплекса във Варвара, Природен парк "Странджа"), а какво остава, ако природата някъде няма никаква законова защита...

Изтегли и попълни заявление за достъп до информация за Иракли

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини