Кажете „НЕ” на заменките! Да променим закона за горите!

02 Апр. 2008
2399
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
В Комисията по земеделието и горите към Народното събрание на Република България тече процес на „радикални” промени на Закона за горите. За съжаление предлаганите в момента промени целят основно подобряването на финансирането на Държавната агенция по горите (ДАГ) и отбягват другите горещи проблеми на българската гора. По време на заседанията на Комисията народните представители ОТКАЗАХА да променят текстове в Закона за горите, позволяващи т.нар. „заменки”. Не беше прието и предложението да бъде забранено застрояването на заменените гори.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ‘ЗАМЕНКИТЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ”?

Заменките са непазарен механизъм за промяна на собствеността на гори и земеделски земи. При тях частни терени се заменят с терени, принадлежащи на държавата по ред определен с Закона за горите и Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи.

Съгласно чл. 15б на Закона за горите „Замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини, се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите (сега Председателя на ДАГ)”. Идеята на допускането на заменки е да се улесни комасацията и управлението на горския фонд, но на практика те се използват за придобиване на земи, които не се използват като гори, а като строителни територии.

Съгласно чл. 24г от Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи замяната на земеделски земи от държавния поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини се извършва по решение на Министъра на земеделието и продоволствието.

В момента замените на земи горски фонд са в правомощията на ДАГ. Преди създаването на Държавната агенция по горите, решенията за тях бяха в правомощията на Министъра за земеделието и горите, г-н Нихат Кабил. Интересен факт, доказващ злоупотребите с тази точка от закона, са множество замени, вписани в последния ден от „мандата” на Кабил като голяма част от разрешените тогава замени са получили входящ номер със задна дата.


ЗАЩО СМЕ ПРОТИВ ЗАМЕНКИТЕ?

Заменките са непазарен механизъм, който освен, че води до унищожаване на българските гори, е ощетил държавата със стотици милиони или даже милиарди левове досега.

Практиката показва, че заменките се използват основно за спекулации с терени. Заменят се основно евтино купени частни гори разположени по недостъпни за ползване терени с държавен фонд, разположен край брега на морето, около национални паркове и планински курорти. Терените се заменяха досега обикновено в размер едно към едно или максимум едно към две и понякога със съвсем малко доплащане. Така недостъпни издънкови гори, купени между 100 и 300 лева за декар се заменят 1 към 1 с крайбрежни дюни, водещи се горски или земеделски фонд или със земи в бъдещи планински курорти (Пампорово, Перелик, Банско, Разлог, Добринище и др.) на стойност от 70 до 500 000 лева декара. Веднага след замяната се иска промяна на предназначението на земите и тяхното застрояване. По този начин голяма част от най-запазените природни кътчета на страната, включени в Защитени територии и НАТУРА 2000 зони, се оказват унищожени на базата на заменките.


НастоявамеМинистерството на земеделието и продоволствието да осигури пълна публичност на извършените замени от приемането на чл.15 б от Закона за горите през 2003 г. до сега чрез публикуване на информацията за уебсайта на Министерството. Ако това не бъде извършено ще считаме, че имаме основание за сигнализиране до Европейските институции за наличието на сериозна корупция и да изискаме анализ и разследване на лицата, възползвали се от дупките в законодателството.

Подкрепи нашите предложения за изменение на Закона за горите

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМА С ЗАМЕНКИТЕ НА ГОРИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЛЕДНИТЕ ВРЪЗКИ:

в. Капитал
http://www.capital.bg/show.php?storyid=403210
http://www.capital.bg/show.php?storyid=443944

в. Дневник
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=447827
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=447853
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=288389

в. Сега
http://www.segabg.com/online/article.asp?id=0000101&issueid=2602§ionid=16
http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2447§ionid=5&id=0000901
http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2465§ionid=5&id=0001201


Е-вестник
http://e-vestnik.bg/3520

Земеделското министерство заменило 15000 декара за три месеца http://24chasa.blogspot.com/2007/12/15-000-3.html

Подготвят питане до Нихат Кабил за заменки
http://www.ndt1.com/article.php/20071210134133609


Заменки, извършени по Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи:
http://www.mzp.government.bg/komasacia/zameni%202002-2006/zameni.pdf 0


Заменки, извършени по Закона за горите не се публикуват на сайта на Министерството на земеделието и продоволствието!