baner_stoq6t_protest-250pxl.jpg[/imgleft"> Приятели, Както вече знаете, една бойна групичка вдига врява на нашите министри всеки четвъртък от 9 сутринта преди редовните заседания на Министерски съвет – за да вземат да си ни включат обратно отложените Натура зони. И така вече 9 седмици. След четирите природни стихии - въздух, земя, вода, огън - следва и онзи елемент, който ги обединява и управлява - ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ..." /> Стихиите на Натурата - ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ - Всеобща Еднократна Мобилизация!!!

Стихиите на Натурата - ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ - Всеобща Еднократна Мобилизация!!!

15 Май 2007
34
...Някъде той се нарича дух, но за нас пети елемент - това сме ние, ХОРАТА. За да можем да представим този елемент обаче, ще се нуждаем от ХОРА. От много хора, във всеки случай ЗАБЕЛЕЖИМО ПОВЕЧЕ от обикновено.
За тази цел обявяваме за следващия четвъртък
ВСЕОБЩА ЕДНОКРАТНА МОБИЛИЗАЦИЯ
Хора, само веднъж!
Да опитаме да бъдем колкото можем повече... за да представим себе си - ПЕТИЯ ЕЛЕМЕНТ от природните стихии.
(който може би е най-вредният, но се опитваме да поправим това, нали?)

Четвъртък 17 май от 9.10 до 10.30 на площад «Независимост»
(пред бившия Партиен дом)


Ваши,
Групичката «За Натура 2000» - част от коалиция «За да остане природа в България»

Тук можете да видите какво се случи на предишните акции пред Министерски съвет.