Пирин и ски курортите (Кулиното)

203
Пирин и ски курортите (Кулиното)

Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин.
След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорският интерес се насочва към друга част от красивия ландшафт на Национален парк Пирин - най-западния дял на Пирин планина между Даутов връх и връх Пирин. Опасността за планината този път е потайния проект за "Ски и голф комплекс Кулиното".

Актуализирано на 29.7.2009 г.

През 2008 г. с писмо изх. № ОВОСУ-2371/26.02.2008 г. Министерство на околната среда и водите информира Балканстрой АД (фирмата инвеститор на ски комплекс "Кулиното"), че съгласно действащото Българско законодателство този проект не е възможно да бъде осъществен.

Въпреки това, Балканстрой започва опити за одобряване на проекта по "втория начин":

1. При съмнителни условия на 28.01.2008 г. експертният съвет към Областния управител на Благоевград одобрява първоначалния проект за ски курорта без да са проведени каквито и да е предварителни процедури по Екологична оценка и обсъждане с обществеността. След съдебни дела Областният управител на Благоевград предоставя по-подробна информация за етапа на процедиране на проекта.

2. През 2008 г. по "своя" инициатива директорът на Национален парк "Пирин" инж. Георги Грънчаров стартира процедура за промяна в Плана за управление на НП "Пирин" с цел разрешаване на изграждането на ски писти и лифтове в Националния парк. При съмнителни условия Консултативния съвет към парка приема предложението за промяната. (виж наличния доклад на ДНП Пирин, 31 стр.)

3. На 20.02.2009 г. Общинския съвет на Разлог изпраща призив до Министър-председателя за помощ - на чудесния проект за "пране на пари в района на Кулиното" му пречат законите и държавните институции...


Международната реакция:

Решение № 33 COM 7B.21 от 33-та Конференция на Комитета за опазване на световното наследство към ЮНЕСКО, стр. 70 :
"При липсата на съществен прогрес относно опазването на уникалната природна ценност на Пирин от неподходящо развитие [на ски туризма">, ще бъде разгледана възможността за включване на обекта в Списъка на световното наследство в ОПАСНОСТ."