Туризъм и природа

Доклад за състоянието на културно-историческото наследство
Докладът е представен по време на Кръгла маса по проблемите на устойчивото развитие на туризма, опазването на природата и културно-историческото наследство на 10 май 2014 г. от арх. Валентина Едрева, Инициативен комитет за граждански контрол при опазване на културното наследство.
85 KB (doc) Свали
Предизвикателства и възможности за туризма
Докладът е представен по време на Кръгла маса по проблемите на устойчивото развитие на туризма, опазването на природата и културно-историческото наследство на 10 май 2014 г. от д-р Десислава Алексова, експерт, Българска туристическа камара
171.24 KB (pdf) Свали
Състояние и предизвикателства в природозащитата
Презентацията е изнесена по време на Кръгла маса по проблемите на устойчивото развитие на туризма, опазването на природата и културно-историческото наследство на 10 май 2014 г. от Катерина Раковска, WWF, Коалиция "За да остане природа"
1.11 MB (pdf) Свали
Меморандум за сътрудничество между туристическия бранш, Коалиция 'За да остане природа' и ГИОКИН
В този меморандум опазването на природата и културното наследство се определят като приоритет за развитието на българския туризъм.

На 17.07.2014 е подкрепен от:
Българска туристическа камара
Бургаска регионална туристическа камара
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Асоциация на българските туроператори и туристически агенти
Българска асоциация за селски и екотуризъм
Коалиция „За да остане природа в България“
Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство

Меморандумът е отворен и всички организиации, бизнеси, институции и граждани, които споделят изразената позиция, могат да се присъединят като подкрепят меморандума.
1.02 MB (pdf) Свали