Паничище / Съдът

Съдебни решения за по законосъобразността на действията на изпълнителната власт, по реституция, по спорове за строежи и др.
+
Постановления и др. актове на прокуратурата и пр.
Отговор на Заявление на достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация на Окръжна прокуратура - Кюстендил
Разрешение за строеж на пътя и лифта на Паничище към Седемте Рилски езера е дадено от Главния архитект на Сапарева баня. Община Сапарева баня не е изпълнила задължението си да информира РИОСВ-София за инвестиционното предложение и го реализира без задължителната Оценка на въздействието върху околната среда. Въпреки това на базата на установените нарушения и създадените вече актове (които Общината така и така заявява, че няма да плати?!?!?) "В СЛУЧАЯ ЛИПСВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАМЕСАТА НА ПРОКУРАТУРАТА ... ". Виж ти..., това се казва логика:)
219.18 KB (pdf) Свали
Прокуратурата не намира незакононарушения на Паничище
По сигнала на коалицията "За да остане природа в България" и след подробно цитирани марки и номера на автомобили, багери и джипове Районна прокуратура Дупница отказва да образува наказателно производство и съдействие за прекратяване на незаконосъобразни действия.
Въпреки че нарушенията и престъпленията са явни, като в момента на териториятя на Националния парк "Рила" се движат моторни шейни, все още никоя от заинтересованите институции, полиция и прокуратура не вижда и не предприема адекватни действия.
492.47 KB (pdf) Свали
Сигнал за престъпления в Паничище до Окръжна прокуратурата
Според наличната информация се установяват разлики в границите на Национален парк „Рила” в участъка от път х. Пионерска – с. Паничище с имоти №00719 и №00730, в землището на гр. Сапарева баня. Доколкото няма информация те да са променяни при спазване на законовия ред, включително промени в Закона за защитените територии – приложение 1, предполагаме, че същите са извършени в условията на престъпления по чл. 283 и/или чл. 308 от НК.
30 KB (doc) Свали
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 11.03.2008 г.
Отказ на Окръжна прокуратура Кюстендил да разследва защо Община Сапарева баня подарява общинска и държавна собственост на офшорна компания Рила спорт АД.
128.17 KB (pdf) Свали
Постановление на Апелативна прокуратура - София за отмяна отказа на Окръжна прокуратура - Кюстендил
Апелативна Прокуратура София за Паничище отменя постановлението на Окръжна прокуратура - Кюстендил с отказ за образуване на наказателно постановление за извършени престъпления на Паничище.
259.2 KB (pdf) Свали
Постановление от 19.11.2008 г. на РП Дупница за разследване фалшифицирането на границата на НП Рила
Постановлението на Районна прокуратура Дупница е резултат от Определение на Районен съд Дупница с нови указания за разследване на случая
85.84 KB (pdf) Свали
Жалба срещу Разрешение за ползване пътническа седалкова въжена линия (ПСВЛ) от х. Пионерска до х. Рилски езера №СТ-05-310/01.04.2009 г.
Защо пуснатия в експлоатация лифт е опасен и в нарушение на законите можете да прочетете в нашата жалба срещу Разрешение за ползване №СТ-05-310/01.04.2009 г. издадено от Зам.-Началника на Дирекция за Национален Строителен Контрол инж. Георги Даракчиев относно пътническа седалкова въжена линия (ПСВЛ) от х. Пионерска до х. Рилски езера, общ. Сапарева баня, НП Рила.
135 KB (doc) Свали
Писмо от Върховна административна прокуратура относно незаконните ски писти над Паничище - 12 март 2010 г.
В писмото си ВАП казва, че тепърва предстои най-важното - проверка дали са извършени строително-монтажни работи на ски писти в отдели 100 и 101 от лесо-устройствения проект на Държавно горско стопанство Дупница.
56.69 KB (pdf) Свали
Определение No.812/30.11.2009 на Административен съд Кюстендил по дело 321/2009 за лифта Пионерска-Рилски езера
Делото е образувано по наша жалба след отказ на кмета на Община Сапарева баня да издаде акт, с който да назначи комисия, която да установи дали строежът е опасен по смисъла на чл. 195 от ЗУТ. Според съда кметът не е бил длъжен да се произнесе по искане за спиране на експлоатацията на строеж - т.е. това не е отказ за издаване на индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Освен това съдът счита, че въпреки разпоредбите на Орхуската конвенция, нямаме правен интерес и не можем да предявяваме искания по чл.195 от ЗУТ относно обекти, които не са наша собственост.
3.05 MB (pdf) Свали
Частна жалба до Върховния административен съд срещу Определение 812/30.11.2009 на Адм. съд Кюстендил
Искаме ВАС да върне делото на АдСК. Основно се позоваваме на Орхуската конвенция, за да протестираме срещу отказа да ни се признае правен интерес.
47.67 KB (pdf) Свали
Определение No.1880/12.02.2010 на Върховния административен съд по наша частна жалба срещу Адм. съд Кюстендил
ВАС също отказва да ни признае правен интерес и не смята, че е бил налице годен за обжалване административен акт - в ЗУТ няма норма, според която кметът на община да има компетентност да разглежда искания за премахване на съоръжения. Така това дело приключи дотук...
96.15 KB (pdf) Свали
Определение No.2155/18.02.2010 на Върховния административен съд във връзка с наши жалби срещу Определение 456/17.06.2009 на Адм. съд Кюстендил
Определението е във връзка с делото, образувано по жалбите на организациите СДП "Балкани", ЕС "За Земята" и СОПА-Варна срещу разрешението за ползване на лифта, издадено от ДНСК.
Окончателното решение на съда е, че никой от жалбоподателите няма правен интерес. Въпреки всички представени доводи за наличие на такъв според Орхуската конвенция. Може да обърнете внимание в протокола от заседанието (в прикачения файл след определението), че единствено прокурорът от ВАП поддържа правния интерес за СДП "Балкани" и ЕС "За Земята".
154 KB (pdf) Свали
Постановление от 20.09.2010 на Окръжна прокуратура Кюстендил относно незаконните писти над хижа Пионерска
Според прокурора няма данни за престъпление от общ характер и отказва да образува досъдебно производство. Проверката на РДНСК е показала, че в просеката няма изкопно-насипни работи, следователно няма реализирано незаконно строителство. Извършителят на сечите от 2009 г. продължава да бъде неизвестен... Важното е обаче, че от постановлението научаваме, че с писмо 08-00-504/29.01.2010 г. МОСВ е спряло процедирането на ПУП-Парцеларен план за ски пистите в просеките, попадащи в отдели 100 и 101 по ЛУП на ДГС Дупница. Това е голяма победа в гражданския контрол върху незаконното процедиране на ски пистата. Сега остава и на терен да бъдат ограничени бандитските прояви на унищожаване на самозалесилия се подраст, които очевидно се поръчват от "неизвестния" извършител Рила спорт АД“
485.53 KB (pdf) Свали
Постановление от 02.12.2010 г. на Районна прокуратура Дупница за отказ за образуване на назакателно производство
Отказът е по повод на нашия сигнал от 08.11.2010 г., че в незаконната просека над хижа Пионерска отново се извършват незаконни действия (подрязване на самозалесилия се подраст) с цел подготвяне на просеката за ползване като ски писта през зимния сезон.

Насладете се на скалъпени обяснения от страна на извършителите и едностранчивите изводи, които прави районният прокурор, за да "обоснове" отказа си да образува наказателно производство! Двама работници на Атомик Инвест ООД били отивали с джипа към хижа Скакавица и носели моторна резачка, за да срежат дървата за огрев на хижата. Не щеш ли, точно като си карали по протежение на просеката (ама как пък точно там се е случило), усетили, че джипът не работи нормално и след малко угаснал. Установили, че било заради липсата на гориво. Обадили се на трети служител на фирмата да им докара гориво и той го донесъл с АТВ. После джипът си продължил за хижата, а АТВ-то се върнало на долна станция на лифта. Междувременно Община Сапарева баня, като разбрала за сигнала ни, назначила комисия, да провери на място. Разбира се, не открили да е бил унищожаван подраст. Интересно тогава защо пък на 03.12.2010 г. служители на РДГ Кюстендил (т.е. експерти от горската система) констатират допълнително подрязване на дънери, механично разбиване на скала и изсичане на поникнал горски подраст (млади самозалесили се фидански на възраст 1 до 3 години) точно на същото място. И интересно как след снемане и на показанията на подателя на сигнала и на експерти, които са извършили независима проверка, показваща, че на място е имало 5 служители на Атомик Инвест, които са се готвили да премахнат пън от отрязано дърво и камък по средата на пистата и са косили трева с храсторез, прокурорката мъдро заключава, че от горното е видно, че няма доказателства за престъпление.
365.97 KB (pdf) Свали
Жалба от 09.12.2010 г. срещу Постановление за отказ да образува наказателно производство от 02.12.2010 г. по дело Вх. №2805/2010 г. на РП Дупница
Това е нашата жалба срещу постановлението, с което Районна прокуратура Дупница отказа да образува наказателно производство за поредните незаконни действия в просеката над хижа Пионерска, които установихме.
Ето някои от нередностите в едно разследване "по нашенски":
- В постановлението са посочени 3 лица, докато свидетелят на деянието сочи за присъствието на 5 лица. Свидетелят не е потърсен за разпознаване на лицата, въпреки, че в свидетелските си показания е заявил, че може да ги разпознае.
- Към обжалваното постановление не е приложено копие от констативния протокол съгласно заповед №613/17.11.2010 г. на инж. Маргин (заместник-кмет на Община Сапарева баня), от което да е видно къде, от кой и как е извършена проверката, която той е постановил.
- Ние предоставяме копие от констативен протокол №ПООА-000320/03.12.10 г. от съвместна проверка на същия обект от представители на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник, Общинско лесничейство Сапарева баня и жалбоподателите. Тя показва наличието на механизирано разрушена скала, отрязъни пъни и прерязан горски подраст чрез косене в подотдел 101 „ш” по ЛУП на ДГС Дупница. Това не само потвърждава показанията на жалбподателите, но и хвърля сериозни съмениения относно достоверността на показанията и проверката на инж. Маргин.
- Какво е правил джипът на „Атомик Инвест” върху горската просека (насочен надолу, а не нагоре по въздушна посока към х. Скакавица)? Още повече, че хижа Скакавица се намира в едноименния резерват, където не само е забранен достъпа на джипове, но няма и път (вкл. от просеката). Основният достъп до хижа Скакавица е по пътя през Зелени преслап (на 0,5 км преди х. Пионерска), в края на който тръгва туристическата пътека към хижата.
- Защо работниците не „ремонтират” джипа, а са заснети да работят по трасето на просеката при раздробена скала, за която се споменава в посочения протокол на РДГ Кюстендил?

И още и още въпросчета, които районната прокурорка услужливо е пропуснала да коментира в "мотивировката" на своето постановление.
145.5 KB (doc) Свали
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 10.03.2011 г. по повод на жалба срещу отказа на РП Дупница да образува наказателно производство
Правосъдие "по нашенски" - част 2

Вижте как окръжният прокурор Марияна Сиракова не коментира нито един от нашите въпроси, поставени в жалбата ни срещу постановлението на Районна прокуратура Дупница. Отново е подминат без коментар!!! протоколът от проверката на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник и общинско лесничейство Сапарева баня, който констатира именно извършването на незаконни дейности в просеката. Прокурорите в област Кюстендил приличат на нашенската поговорка "Едно си баба знае, едно си баба бае..."
172.96 KB (pdf) Свали
Жалба от 01.04.2011 г. до Върховна касационна прокуратура по повод на отказите да се образува наказателно производство за незаконните действия в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Наложи се да стигнем до Върховна касационна прокуратура с тази жалба. Дано попаднем на свестен прокурор, който ще има желание да коментира въпросите, касаещи изясняването на фактическата обстановка, които поставихме в предишната си жалба до Окръжна прокуратура Кюстендил, но които останаха без какъвто и да било отговор.

Освен това, прокурор Сиракова, подобно на РП Дупница, изобщо не отчита съществуването на най-важния документ по преписката - приложеното в нашата жалба до ОП Кюстендил копие на констативен протокол №ПООА-000320/03.12.10 г. от съвместна проверка на същия обект от представители на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник, Общинско лесничейство Сапарева баня и жалбоподателите. В протокола се потвърждава наличието предмет на престъплението - при комплексната проверка са констатирани механизирано разрушена скала, отрязъни пъни и прерязан горски подраст чрез косене в подотдел 101 „ш” по ЛУП на ДГС Дупница.

Можете да проследите пълното развитие на случая:
Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта
Постановление от 02.12.2010 г. на Районна прокуратура Дупница за отказ за образуване на назакателно производство
Жалба от 09.12.2010 г. срещу Постановление за отказ да образува наказателно производство от 02.12.2010 г. по дело Вх. №2805/2010 г. на РП Дупница
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 10.03.2011 г. по повод на жалба срещу отказа на РП Дупница да образува наказателно производство
141.5 KB (doc) Свали
Постановление от 07.09.2011 на Софийска апелативна прокуратура относно отказите да се образува наказателно производство за незаконните действия в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Ето че в София дългите пипала на сапаревобанско-дупнишката мафия, превърнала Община Сапарева баня в "държава в държавата", все пак не могат да достигнат навсякъде. Прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Антоанета Генчева коментира всичките пороци на проведеното от Районна прокуратура Дупница и Окръжна прокуратура Кюстендил "разследване" на извършителите на окастрянето на подраста по незаконната ски писта покрай лифта Пионерска-Рилски езера миналата зима. Разпорежда се извършването на ново разследване, което да вземе под внимание пропуските на предишните разследвания. Да видим как ще продължи сагата оттук нататък...
874.4 KB (pdf) Свали