Календар

Природен парк Витоша - център Алеко

Актуализирана към 31.01.2012 г. информация на случая относно поправката "Витоша ски" в Закона за горите и заплахите, които произтичат от нея.

Нова подписка в защита на Природен парк Витоша

Защо са опасни промените в Закона за горите?
Действията на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и храните и Министерски съвет, свързани с ремонта на Закона за горите са напълно недопустими, защото под предлог, че се подпомага развитието на ски туризмав България, държавата на практика осигурява безпрецедентна държавна помощ за инвеститорите в ски курорти и нарушават основните права на свободния пазар и свободната конкуренция. Промените дават права на частни фирми безусловно и без тръжни процедури да се разпореждат със защитените територии, да ги унищожават и застрояват със ски съоръжения, като така се допуска Законът за горите да заобикаля строгите изисквания на Закона за държавната собственост и Закона за концесиите при застрояването на държавни имоти в защитените територии.

Новите текстове в Закона за горите бяха предвижени от Министерския съвет в съвсем кратки срокове – за 6 дни, от които 3 бяха коледни празници. Законът за нормативните актове обаче постановява минимум 14-дневен срок за консултация със заинтересованите страни. Ако Министерски съвет дава пример за неспазване на закона, какво да очакваме от гражданите и бизнеса?

Предложената промяна в Закона за горите ще облагодетелства не само основният собственик на ски-лифтовете в център Алеко - „Витоша ски” АД, но и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин. Изчисления, направени от коалиция „За да остане природа в България” показват, че скандалното премахване на процедурата за промяна на предназначението на горите при строителството на ски-курорти ще спести на инвеститорите над 50 милиона лева за изсичането и застрояването на не по-малко от 10 000 дка гори със ски писти и лифтове. Това представлява схема за държавна помощ, която е недопустима в Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.

Допълнителни загуби за държавния бюджет и пълно незачитане на обществения интерес са заложени в параграфи на законопроекта, които поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това ще доведе не само до загуба на нови 20 милиона лева, но и поставя закона в смешното положение дългосрочните наеми на горски територии да стават на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.

Скандалните поправки на Закона за горите създават и възможност за обвързване на правата за ползване на съществуващи ски писти в горски територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да се прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. Така тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.

Със законопроекта управляващите са на път да прокарат и още няколко лобистки поправки, свързани с увеличаване на сроковете за лов, износа на незаконна дървесина и застрояването на приватизирани частни гори без общ устройствен план.

Как това облагодетелства „Витоша ски” АД, чиито рекет над държавата и обществото доведе до прокарването на лобистките поправки в Закона за горите?
С приетите от Министерски съвет, но все още негласувани от парламента, промени в Закона за горите “Витоша ски” АД, но и всички настоящи и бъдещи оператори на ски съоръжения получават безусловно право да застроява публична държавна собственост в Природен парк Витоша, което иначе законът позволява само при обекти, които са собственост на държавата или общините. Досегашното ограничение има за цел държавата или общината да запазят пълната отговорност за управлението и стопанисването на държавната собственост в защитените територии, докато промените ще допуснат на практика скрита приватизация на защитените територии от инвеститори в ски-курорти. Отпада изискването за строителството на ски писти и лифтове „Витоша ски” АД да заплаща такса на държавата за промяна на предназначението. С приходите от тази такса по принцип се извършват компенсаторните залесявания на мястото на изсечените гори.

„Витоша ски” АД получава привилегията да не участва в търг за придобиване на право на строеж за ски писти и лифтове, както се изисква за всички други случаи по Закона за държавната собственост.

„Витоша ски” АД получава привилегията да не участва в търг за придобиване на право на ползване на горски територии за стопанисване на съществуващи ски писти, както се изисква за всички други случаи по Закона за държавната собственост, включително при сключване на наем по Закона за горите.

„Витоша ски” АД спестява разходи и от това, че цената за правото на строеж и правото на ползване на ски писти и лифтове няма да се определя на пазарен принцип чрез търг, а по административна наредба. Така разпореждането с държавната собственост се извършва непрозрачно, което изключително много напомня на схемата на предишното правителство за предоставяне на незаконна държавна помощ чрез „заменки” на гори.

Освен всичко друго,„Витоша ски” АД печели конкурентно предимство пред инвеститори в други икономически сектори (например възобновяеми енергийни източници) поради по-ниските разходи и облекчени условия за получаване на разрешение за строителство в горите.

Всичко това може да доведе до застрояване на най-посещаваната част от Природен парк Витоша, най-стария природен парк на Балканите, както и на държавните гори в България въобще.

Какво е разрешено да се направи за ските в Природен парк Витоша?
Витоша е природен парк от 1934 г. - най-старият на Балканите. Планината не е градски парк, а природен парк – защитена природна територия. Той опазва повече растения, отколкото могат да се срещнат в цяла Холандия или Великобритания. На Витоша се срещат над 200 вида птици и едри бозайници като елен, мечка, вълк. Най-известният символ на Витоша са каменните реки, известни като морени.

Както всяка голяма защитена природна територия в България, Природен парк Витоша има План за управление. Той се приема от Министерски съвет след продължителни научни и обществени обсъждания и е в сила до 2014 г. включително.
Според плана строителството на нови ски писти и лифтове е забранено, но е позволено да се заменят старите съоръжения с нови. Ако това стане, възможностите за ски спорт ще се подобрят значително. Вече няколко години това не се прави под предлог, че е по-добре да бъде изградена изцяло нова, по-голяма ски зона.

Всички ски съоръжения са собственост на офшорната фирма „Витоша ски” АД. Пистите и местата за каране на ски са изцяло в държавни гори и за ползването им се дължат такси.

През 2007 г. Столична община продаде лифтове в Природен парк Витоша, които бяха нейна собственост, на „Витоша ски” АД. Тогава кмет беше сегашният министър председател Бойко Борисов. Срещу няколко милиона лева тогава се продадоха самите съоръжения, но не и вещните права, свързани с тях, които очевидно се уреждат сега с предложените промени в Закона за горите.

Друга част от съоръженията в Природен парк Витоша станаха собственост на „Витоша ски”, след като тя ги купи от фирми, които бяха участвали в приватизацията им през 90-те години. Изискванията в приватизационните договори трябва да се спазват и от следващите собственици на приватизираните съоръжения. Тези договори също не са обществено достъпни.

Какво планира да направи „Витоша ски” АД?
„Витоша ски” АД е собственост на офшорна компания. Един от директорите й, г-н Петър Петров, е член на управителния съвет на „Юлен” АД - фирмата концесионер на ски зона Банско, чийто най-голям акционер е също офшорна компания. Така „Витоша ски” и „Юлен” са свързани фирми.

През април 2011 г. беше приет нов Закон за горите. Лифтовете на Витоша работиха до октомври 2011 г., когато бяха спрени за профилактика. В началото на декември 2011 г. „Витоша ски” обяви, че няма да пусне съоръженията на Витоша, защото Законът за горите не й позволява това, без да отговорят на въпроса как тогава лифтовете работиха между пролетта и есента на 2011 г.?!

Столична община отказва да обнародва приватизационния договор, с който продаде лифтовете на фирмата „Витоша ски” през 2007 г. (Сред другите кандидати за приватизацията беше „Юлен” АД, концесионер на ски зона Банско в Национален парк Пирин.) Официалното обяснение е, че договорът съдържа търговска информация, която „Витоша ски” не иска да става обществено достояние. Ако собственикът не се справя с тяхното поддържане, общината следва да развали приватизационния договор за съоръженията и да намери нов собственик.

Вижте анализа, направен от „Зелените адвокати”, доколко е спазен договорът за приватизация на общинските лифтове на Витоша.

Специализираниято подробен устройствен план на ски-зона Алеко, разработен от „Витоша ски” АД за нова, по-голяма ски зона в Природен парк Витоша умишлено се крие, но са известни следните данни:
• Площта й е 10 хил. декара.
• Изцяло в държавни гори e.
• Площта на ски пистите ще бъде увеличена 7 пъти спрямо сега, като ще бъде изсечени гори и премахнати морени на обща площ колкото 30 футболни игрища.
• Ски зоната ще се обслужва от 18 влека и лифта.
• Ще се изгради долна станция на нова кабинкова линия на мястото на читалището в кв. Драгалевци
• Ще се изгради язовир за вода за изкуствен сняг с обем колкото 35 олимпийски басейна.
• До вододайна зона ще се произвежда изкуствен сняг, за което се използват и химикали.
• Държавата позволява на офшорна фирма с неясни капитали да управлява публична държавна собственост, каквато е земята под Алеко.
• Новата по-голяма ски зона нарушава българското законодателство.

През 2008 г. „Витоша ски” АД получи разрешение да отреже горната част на 19 камъка над Алеко за безопасността на скиорите. Вместо това тя прокопа без разрешение цял нов ски път над междинната станция на лифта „Витошко лале”, използвайки взривове и тежка техника.

След прокопаването на новия ски път „Витоша ски” извади с булдозери над 400 камъка от писта „Витошко лале” и ги натрупа от двете страни на пистата. Отново без разрешение и с опасност за скиорите. Държавата констатира нарушението, но не предприе нищо повече. Директорът на Природен парк Витоша Тома Белев, който единствено се изправи срещу нарушителите, дори беше заплашен от уволнение.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова прекрати процедурата, свързана с проекта за нова голяма ски зона „Алеко” на „Витоша ски” АД. Фирмата обаче обжалва решението й във Върховния административен съд и започна масирана кампания, за да повлияе на решението му. След окончателното решение на съда, през лятото на 2011 г. министърът на околната среда и водите Нона Караджова прекрати процедурата на основание, че по-голямата зона не отговаря на законовите изисквания и трябва да се преработи. В съобщения от пресата се твърди, че „Витоша ски” е внесла отново същия план в Регионалната инспекция по околната среда и водите за нова процедура без каквото и да било преработване.

Коалицията "За да остане природа в България" не веднъж е изразявала позиция, че съоръженията на Витоша трябва да се модернизират.
Евентуални решения за подобряване на условията в ски зоната без прекомерни загуби на природните дадености на парка е хубаво да бъдат обсъждани, но това досега не е направено от „Витоша ски”, както изисква законът. Никой не е виждал реалния специализиран подробен устройствен план (СПУП) на ски-зоната и неговите обяснителни записки. Екологичната оценка на СПУП в началото се криеше от обществеността, а после отказваха да се съобразят със законовите изисквания за обсъждане с обществеността и опазване на биоразнообразието.

Изключително наивно е да се допусне, че обществото може да окаже контрол върху дейността на фирма като „Витоша ски”. Ефективността на този контрол ще е близко до нулата, тъй като фирмата и хората зад нея са се доказали като абсолютно недосегаеми за държавните контролните органи.

За сравнение – десет години трябваха на обществото и неправителственито организации да убедят държавата, че на Банско в Национален парк Пирин използваната площ от концесията е с 60 % повече от разрешеното. Държавата не само не взе мерки да накаже виновните, а директно предложи промени в Закона за концесиите, за да узакони закононарушенията.
През 2012 г. въпреки че всички държавни институции твърдят, че няма законови пречки съоръженията в Природен парк Витоша да работят, те са спрени. Така се извиват ръцете не просто на държавните институции, но и на министър председателя Бойко Борисов. И то не с някакво обществено значимо искане, а с искане за частни финансови облаги и облекчения в нарушения на еврпейското конкурентно право.

Защо да не построим нови писти и лифтове на оголените заради корояда места на Витоша?
Много се спекулира с темата за засегнатите от корояд дървета в Природен парк Витоша. За да разберете, че гората не е умряла, е достатъчно да отидете лятото. Когато няма сняг, се вижда, че под сухите дървета е пълно с млади фиданки на смърч, поникнали сами или засадени от стотици доброволци от София. След 30 години тези фиданки вече ще бъдат прекрасна зелена гора.

Съхненето на дърветата е естествен процес. Понякога мащабите са големи (например след сериозен ветровал или снеговал, както стана на Витоша), но природата има своите механизми да преодолее "бедствието". На Витоша това "бедствие" вече е контролирано - от Дирекцията на Природен парк Витоша и Държавно горско стопанство София в северозападна Витоша, както и от самата природа във и около резерват "Бистришко бранище", където беше решено да се оставят падналите мъртви дървета. Именно около писта „Лале” се вижда втората зона. Гората в резервата до пистата се подмладява сама, без намесата на човека. В този район преди две години беше открито гнездо на черен кълвач. Много редки и застрашени видове в горите са такива заради системното почистване на мъртва дървесина. Именно затова съвременните тенденции в горското стопанство задължават стопаните да оставят определено количество мъртва дървесина. А редките кълвачи зависят изцяло от стоящи сухи дървета. Те от своя страна правят хралупи за десетки други видове птици и бозайници. На останалите места се извършват залесявания по начин, който да намали опасността след години, когато от тези фиданки стане истинска стара гора.

Какво може да направите?
Подпишете се под петицията в защита на Природен парк Витоша

Участвайте в гражданския натиск срещу промените в Закона за горите. В началото на януари протестното шествие събра над 2000 души

На 22 януари скиори, сноубордисти, любители на планината и много деца се събраха на зимен празник в защита на Витоша - снимки и разказ от Планиниадата за Витоша

---


Архив по случая: актуалност октомври 2009

Случаят Витоша, ски зона Алеко

През последните седмици представители на фирмата «Витоша ски» АД - собственик на ски съоръженията в център Алеко на Витоша - и на Българската федерация по ски непрекъснато изнасят неверни факти и превратни тълкувания за център Алеко, ски сезона в Природен парк Витоша и ролята на държавните институции - дирекцията на Природен парк Витоша и изпълнителната агенция по горите.

Невярно твърдение: Ски сезонът на Витоша ще се провали. Пистите не са подготвени (косене на тревата, насипване на почва в ерозиралите участъци, затревяване, почистване от паднали клони, дървета и храсти) и са опасни за здравето на скиорите.

В ски център Алеко има само една писта - Витошко лале. За последните 10 години поддържането и подготовка й за ски-сезона са се изразявали само в косене, включително и за последните три години откакто фирмата «Витоша ски» АД е собственик на ски-съоръженията в района на Алеко. Други поддържащи и подготвителни мероприятия не се извършват. И в момента пистата Витошко лале е окосена. През есента на 2008 г. от пистата без разрешение бяха извадени каменни късове, което предизвика ерозия.

В Природен парк Витоша има и други места, където се карат ски – около хижа Сълзица, м. Ветровала, м. Офелиите. Българска федерация по ски не личи да се интересува от тяхното състояние, не подпомага финансово тяхното функциониране и дори не ги разглежда като част от ски сезона на Витоша. Дали това не е така, защото заместник-председателят на Българската федерация по ски Георги Бобев е управител на фирмата «Витоша ски» АД, собственик на ски-съоръженията на център Алеко.

Останалите места, където и досега са се карали ски, са високопланински пасища и ливади, които никога не са били косени.

Невярно твърдение: Съгласно плана за управление на Природен парк Витоша, подготовката на пистите за зимния сезон е задължение на дирекцията на парка.

Планът за управление на Природен парк Витоша описва всички дейности, които могат да се извършват на неговата територия от собствениците и ползвателите. Дирекцията на Природен парк Витоша не е нито собственик, нито ползвател. По принцип държавната администрация не може да подпомага или финансира дейността на частен бизнес, тъй като това е непозволена държавна помощ.

Невярно твърдение: На «Витоша ски» АД се пречи всячески да бъдат подменени остарелите и опасни лифтове и влекове. Повечето съоръжения са над 50-годишни и струват на «Витоша ски» неимоверни усилия и страшно много пари. На първо място се поставя сигурността на туристите. Откакто "Витоша ски" е собственик на съоръженията, са инвестирали само в подобрения около 2 млн. лв.

Няма никакви формални или законови пречки остарелите съоръжения да се подменят с нови. Дори планът за управление на Природен парк Витоша препоръчва това. Фирмата «Витоша ски» АД обаче за всичките три години не е предприела никакви опити или действия за подмяна на съоръженията.

Ако «Витоша ски» АД намира собствените си съоръжения за опасни и остарели, би трябвало да ги затвори, а не 3 години да ги оперира, като качва на тях стотици хиляди хора, включително и голям брой деца.

Всяко подобно съоръжение минава на годишен технически преглед от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Ако не отговарят на изискванията, то не бива допускано да работи.

Лифтовете „Лале” 1 и 2, както и Симеоновският кабинков лифт са инсталирани през 1982.

Драгалевски лифт – 1-ва отсечка е пусната в действие през 1956, 2-ра отсечка влиза в действие 1968.

Романски лифт – построен 1968.

Ако Витоша ски АД е инвестирала 2 милиона лева в съоръженията, защо това не личи и защо продължава да ги смята за опасни?

Невярно твърдение: Една от най-добрите писти за ски бягане на Балканите – тази в Природен парк Витоша – в момента е неизползваема и напълно съсипана.

В изготвения от «Витоша ски» АД план за нова голяма ски зона на Алеко се предвижда върху въпросната писта за ски бягане да се изгради язовир за изкуствен сняг.

Същевременно един спортен клуб по ски бягане поддържа писта за ски бягане край хижа Сълзица, на която тренират включително и национални състезатели. Това обаче отново убягва от вниманието на Българска федерация по ски, които не коментират тази писта.

Невярно твърдение: Със своята дейност Българска федерация по ски иска да върне децата и младежите в планината, вместо да затлъстяват и да се занимават с наркотици в градовете.

От 18 години на Витоша има над 10 ски училища, които работят и в момента. На сезон тези училища обучават до към 10 хиляди деца. Тези училища не са подпомагани от Българска федерация по ски.

През изминалата година Българска федерация по ски подпомогна само фирмата «Витошки ски училища» чрез държавна субсидия от Държавната агенция по младежта и спорта, Международната федерация по ски и частни донори. «Витошки ски училища» е 80% собственост на фирмата «Витоша ски» АД, контролирана от Георги Бобев, който е замесник-председател на Българска федерация по ски. Според отчетите на Българска федерация по ски субсидията от Българска федерация по ски за «Витошки ски училища» възлиза на няколкостотин хиляди лева и с тези средства са обучени 3000 деца. Директното отдаване на тази финансова помощ без тръжна процедура е нарушение на Закона за обществените поръчки и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. .

Българска федерация по ски подпомага и популяризира общо два скицентъра в България - Алеко на Витоша и Банско в Пирин. И на двете места цените на билетите и картите за лифтовете и съоръженията не са масово достъпни, т.е. не е ясно как така ще бъдат върнати в планините младите хора.

Невярно твърдение: Плановете за по-голяма ски зона Алеко не противоречат на режима на парка. Няма да има съществено увеличаване на ски зоната, няма да се наруши равновесието в парка, няма да се секат гори.

Планът не само нарушава режима на Природен парк Витоша. Витоша е и място от европейската екологична мрежа Натура 2000 и по двете директиви на Европейския съюз - за птиците и за местообитанията. Изграждането на по-голяма ски зона е основание за нова наказателна процедура от страна на Европейската комисия, защото ще бъдат нарушени изискванията на двете директиви. В момента има вече 6 отворени процедури срещу България за неспазване на тези две директиви. Трябва да се работи за тяхното прекратяване, а не за отваряне на нови.

Според доклада по екологична оценка, представен за консултации с обществеността в периода 18 юни - 2 юли 2009 г., проектът за по-голяма ски зона на Алеко включва:

• Площ на плана – 9146 дка.

• Надморска височина 1525 – 2265 м.нв

• Изцяло върху земи с държавна собственост

• Изцяло върху горски фонд

• Ски писти - от сегашна дължина 2800 м – увеличение на 19 885,36 м.

• Площ на ски-пистите – от сегащни 16 ха увеличаване на 93,14 ха

• Изграждане на 8 нови писти и реконструкция на 7 писти.

• Пътеки – от сегашна дължина 17 790 м – увеличение на 22 056,62 м. и площ от 7,85 ха – увеличение на 23,29 ха.

• Общо засегнати територии – 111,36 ха, от които 18,86 ха – гори, 92,7 ха – поляни, пасища, скали.

• Ново открито водохващане за изкуствен сняг – 70 000 куб.м.

Проектът ще засегне природни местообитания от Европейската директива за природните местообитания: алпийски и бореални ерикоидни сьобщества, букови гори, смърчови гори, съобщества на клек, високопланински ацидофилни тревни съобщества, силикатни алпийски тревни съобщества, силикатни сипеи.

Ще бъдат засегнати местообитания на видове като вълка и мечка, която е приоритетна за опазване.

Изкуственият сняг, който се ползва сега и неизбежно ще се ползва и при нови писти, се топи при температура над 4 градуса. За да се задържи, е необходимо използване на химикали. Това е проблем, тъй като част от пистите засягат Софийската санитарно-охранителна зона при Каменното здание, от които се черпи питейна вода за Бояна, Княжево и Банкя. Наред с това в зоната влизат и локалните водохващания на обектите в самата нея.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

50764 посещения

Видео

Новини

Акции

Галерия

От медиите

Документи