Членство

Членство

Ако сте част от неправителствена организация, фирма, туристическо дружество, студентски, спортен или друг клуб или просто сте обществено съзнателна група от приятели и искате да се присъедините към Коалицията „За да остане природа в България”, можете да го направите!

Но знайте, че ако ви приемем за член на коалицията, ще очакваме от вас време и ресурси (най-вече мовешки) за общи идеи, организиране на кампании и взимане на решения.  
Ще имате отговорности като например да участвате в затворен мейлинг лист на Коалицията, който е добре да следите ежедневно, да организирате и/ли да участвате в срещи на Коалицията, на които да поемете задачи, които да можете да изпълните. Освен това, ако сте наш член, името на организацията ви ще бъде изписано под всички общи становища, сигнали, прессъобщения и др. документи, които излизат от името на Коалицията. 

Какво все пак трябва да направите, за да станете наш член? 
Да подадете писменa молба и да ни опишете накратко мотивацията си за членство в Коалицията.
Адресът ни за контакт е forthenaturebg@gmail.com

Новите членове се приемат от старите на принципите, описани в правилата.

Ако пък ни харесвате, но не искате да имате толкова отговорности, може да ни станете приятели - тук имат място всички, които споделят идеята за опазване на природата, помагат по удобен за тях начин, но не могат да участват в кореспонденцията, работни срещи и изобщо в работата на по-експертно ниво.
Ако изберете да станете наши приятели, ще опоменем името на организацията ви на сайта!


Забележка: за сега като членове на коалицията могат да участват само неправителствени и граждански структури. Фирмите и бизнесите имат възможност да подкрепят кампанията като юридическо лице или индивидуално чрез служителите си и да бъдат включени в „приятелите” на Коалицията. Не се допускат хора и организации, за които има налична информация за участие в увреждащи околната среда мероприятия и конфкликт на интереси.

Коалицията е неформална и не е регистрирана, важното за нас е да работим заедно, с по-добра координация и обединени сили. Коалицията тръгна от екологичната идея и организации, но обхваща много по-широк кръг от проблеми: здравеопазване, законодателство, устойчив туризъм, корупция, административен капацитет и работа с институциите, доброволчество, социална отговорност…