Проекти

Дейностите на Коалицията "За да остане природа в България" са много повече и независими от проектното финансиране. Въпреки това, с цел подпомагане на различните кампании, се набират средства по тематични проекти. Благодарение на привлeчените средства и ентузиазма на множество експерти и доброволци всеки ден вършим по нещо значимо!
141
Донор: Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
127
Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Координатор: Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк
Продължителност: 14.11.2014 / 14.03.2016
135
Донор: Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС За Земята
Продължителност: 01.03.2009 / 30.04.2010
114
Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 10.02.2009 / 31.12.2009
131
Донор: SDC – Швейцарската агенция за развитие и сътрудничесто
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2007 / 31.12.2007
136
Във връзка с предизвикателствата при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България са спечелени и успешно приключени 4 малки проекта в периода 2006-2008. Формален координатор на 5 от проектите е Българска фондация Биоразнообразие, а на други 2 – ЕС „За Земята” и СГС „Щастливеца”. Партньори и изпълнители са членовете на Коалицията „За да остане природа в България”.