„За да остане природа в България”

116
Донор: SDC – Швейцарската агенция за развитие и сътрудничесто
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2007 / 31.12.2007
Бюджет: 23 000 лева

Kампанията и гражданските акции през 2006та година показаха засилващ се интерес от възможности за гражданско участие в различни събития и мероприятия с цел изразяване на изразяващи активна позиция по определени проблеми. От друга страна, единствено силния обществен интерес е в състояние да предизвика изпълнение на законовите изисквания на отговорните български институции, както и да предизвика интереса на европейските институции. Ето защо през 2007ма година основна цел на проекта е да поощри гражданското участие чрез широки медийни и публични кампании.

Цели:

1. Да увеличим гражданската подкрепа и участие;
2. Да подтикнем институциите да изпълняват законовите си задължения относно защитените територии и зони;
3. Да информира и намери подкрепа в Европейските организаиции, мрежи и институции.Резултати:

* Мониторинг на състоянието на изграждане на европейската мрежа Натура 2000 в България и изпращане на редовни становища и сигнали до българските и европейски институции (над 50 бр.);
* Стабилизиране на партньорска застъпническа кампания за защитените територии и зони (включваща съвместната работа на българските партньори на международни мрежи като IUCN, BirdLife, WWF и др.);
* Информиране на Бернската конвенция и Европейската комисия за нарушенията при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България;
* Публична кампания, включително видео клипове, информационни материали, песни, над 100 публични събития, петиции, бдения…;
* Създаване на възможности за засилено гражданско участие в разнообразни прояви и активиране на гражданското общество в България;
* Мотивиране на обществеността да дарява време, улисия и финанси за каузи;