Спиране на незаконните сечи в неодобрения ски курорт „Паничище – Езерата - Кабул”.

1418
Спиране на незаконните сечи в неодобрения ски курорт „Паничище – Езерата - Кабул”.
През 2007 г. природозащитните организации установяват многобройни закононарушения при изграждането на неодобрения ски курорт в Национален парк „Рила” и проекто-защитена зона „Рила-буфер”. През март 2008 г. Държавната агенция по горите бе единствената българска институция, която разпореди спиране на сечите до изясняване на случая. Друг компетентен орган, а именно Министерство на околната среда и водите, наложи единствено наказателни актове с цел узаконяване на незаконното строителство на лифт и път, което продължава и понастоящем.