Участие за природа

139
Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Координатор: Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк
Продължителност: 14.11.2014 / 14.03.2016
Бюджет: 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и партньорите по проекта

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

- Проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- Изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- Стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна; възможност за проверка за сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- Организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем с финансова награда за реализиране на планирана кампания и осигуряване на експертна подкрепа по случая;
- Създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- Популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.