„За да остане природа в България” – застъпническа кампания за защитените територии и зони

128
Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2008 / 30.04.2008
Бюджет: 10 000 USD

Кампанията „За да остане природа в България” e продължение на съвместната инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Съобразно новите условия в страната с пълноправното членство в Европейския съюз и съобразно придобития опит, фокусът на кампанията се измества от основно към изпълнителната власт и народните представители в България към европейските институции и изнасяне на кампанията на европейско ниво. В България поради неадекватното отношение и бездействие на отговорните институции е необходимо усилията да се насочат към съдебната власт чрез водене на дела, част от които вече започнаха. Същевременно в обстановката на все по-активно гражданско общество, е важно да бъдат продължени действията, популяризиращи проблемите, пред които е изправена българската природа и българското общество.

Основни дейности:

* Ангажиране на Европейските институции за спешни действия за опазване на биоразнообразието в България
* Осигуряване на правна защита за природата и хората
* Осигуряване и поддържане на широка обществена подкрепа в Европа и страната с ангажиране вниманието на медиите и интернет сайта на кампанията
* Засилване на коалиция „За да остане природа в България”


Резултати:

* Становища за състоянието на природата в НАТУРА 2000 зоните: изработена петиция и изпратена до ЕК;
* Подготвена и изпратени жалба до ЕК относно липса на защита на в НАТУРА 2000 зоните „Иракли – Емине” и „Рила”;
* Проведени срещи с Евродепутати, зададени въпроси в Европарламента
* Подадени множество сигнали до институциите;
* Извършени проверки на място, снимки и филмчета;
* Участие в обществено обсъждане, подготвяне и представяне на становище относно ОУП на ПП „Странджа”;
* Подготвени становища, анализи и прессъобщения по промени по случаите Рила, Иракли, Странджа, НАТУРА 2000, Закон за горите – почти ежеседмично;
* 2 пресконференции за конкретни заплахи от проекти и планове, над 50 интервюта и публикации в пресата;
* Доразработен сайт за природата www.forthenature.org с функциониращи форуми, създадени езикови версии, ежедневно обновяван;
* Събрана публична подкрепа: близо 150 000 посписа за Рила, 80 % безрезервна подкрепа за действията на Колицията, 50 % от българите са категорично срещу заменките на земи и гори; от 500 до 5 000 дневно посетители на сайта на кампанията;
* Проведени семинари за Рила по градове – с подкрепата на Отворено общество, финансови средства на членове на коалицията и лична подкрепа на граждани;
* Осигурена подкрепа за становище в защита на Рила от 11 международни организации;
* Подготвени правила за работа в коалицията (екофамилията) в резултат от 4 координационни срещи, насочени изключително към Коалицията и кампанията, протоколи от тях;
* Разработена обща стратегия и план за действия в краткосрочен план (3 месеца) на коалицията и кампанията.