02 февруари - Световен ден на влажните зони

02 Фев. 2022
75

Влажните зони са изключително ценни екосистеми. Те са многообразни, но основен фактор е водата, която покрива почвата или присъства в повърхностния й слой. Влажни зони са например езерата и реките, но също лагуните, блатата, язовирите, рибарниците...2 февруари - Ден на влажните зониВлажните зони имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. В тях се съхраняват и големи количества въглерод, което ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата.

Влажните зони са ключови за многообразие от растителни и животински организми, включително и за човека!
Но те са и много уязвими - чувствителни са към замърсяване, промени във водния режим, човешка дейност. За съжаление, през последното столетие у нас, а и новсякъде по света, много влажни зони са били пресушени, най-често за нуждите на земеделието.

Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България, а много от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване.

Научете повече за влажните зони у нас от дългогодишни експерти от природозащитни организации - част от Коалиция "За да остане природа в България"!