Единственото решение за софийските отпадъци е незабавна промяна в сметосъбирането

инсинерат
Одитът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци беше крайно необходим и разкри това, което екологично сдружение „За Земята“ от години повтаряме - управлението на отпадъците в София е изключително компрометирано и цената плащат гражданите. 
Напомняме, че замалко софиянци да заплатят и със здравето си, ако инсинераторът в ТЕЦ „София“ беше построен. 

Щом в завода не са работели ефективно машините за отделяне на отпадъци и е царяла безстопанственост, то представете си какво е имало в произвежданото RDF гориво - всичко от сивите контейнери. Този боклук щяхме да дишаме ние, живеещи в София. С доклада се обяснява и защо Столична община упорито отказваше да даде данни за качеството на RDF, които съдът изискваше по време на делото срещу екологичното разрешително (ОВОС) на инсинератора, което водехме от „За Земята“ - коментира Данита Заричинова от екип „Нулеви отпадъци“.
Сега обаче новото ръководство трябва да вземе бързи, но добре планирани и комуникирани мерки, водещи към цялостна промяна на управлението на отпадъците в София.

Най-спешните са:
  • въвеждане на кафяв контейнер за разделно събиране на биоотпадъци (хранителни остатъци), което е задължително в целия ЕС от тази година;
  • задължаване на фирмите, отговарящи за рециклируемите отпадъци, да поставят осезаемо повече цветни контейнери, така че всяко домакинство да има лесен достъп;
  • удължаване на работното време на мобилния пункт за опасни отпадъци;
  • всеобхватна информационна кампания как да се изхвърля всеки вид отпадък.
„Всички тези стъпки към по-ефективно сметосъбиране ще помогнат и в подготовката на общината за въвеждане на такса битови отпадъци на база количество.“ - допълва Евгения Ташева от екип „Нулеви отпадъци“.

Още през 2020 г. от „За Земята“ заедно със сдружение „Горичка“ внесохме предложения* към Столична община за краткосрочни и дългосрочни мерки за по-устойчиво управление на отпадъците, но не видяхме промени. Предложенията все още са актуални и е наложително да бъдат възприети от новото ръководство.

Всички промени в сметосъбирането, както и съществуващите системи, трябва да бъдат постоянно комуникирани с гражданите чрез всякакъв тип информационни кампании. „Диалогът между общината и жителите е от съществено значение, защото отпадъците са обща отговорност и само с общи усилия можем да живеем в по-чист град.“ - добавя Данита Заричинова.