Фондация "ЕкоОбщност" организира онлайн обучение за планиране и организиране на събития

обучение

Ако сте на възраст от 16 до 29 години имате идеи за събитие, което искате да осъществите – без значение дали е насочено само към млади хора, или цели да привлече вниманието и участие от широката общественост във връзка с дадена кауза и привличане на съмишленици и подкрепа, заповядайте на: „Младежи в действие – онлайн обучение за планиране и организиране на събития“.

Към кого е насочено обучението?
– младежи (средношколци в горните класове или младежи извън училищата) с интерес да провеждат инициативи със свои връстници;
– младежи, които имат идеи и желание да организират със свои приятели и връстници някакво събитие, за което да създадат подходяща и спомагаща процеса среда за среща, обсъждане, състезание или друга дейност и да оставят у всички участници усещане за „у дома си“, да създадат добро настроение за работа, споделяне, идеи, общуване и при желание – включително планиране на бъдещи съвместни дейности;
– младежи, които искат да развият уменията си да водят или участват активно в организиране и провеждане на дадено събитие, вкл. да установяват партньорства с бизнеса, медиите, местни власти и други институции.

Какво ще научите и умеете след като участвате в него?
– Да търсите и намирате съмишленици за екип.
– Да работите в екип, да разпределяте и изпълнявате успешно и в срок задачите.
– Да общувате с институции, бизнес, медии в интерес на полезни партньорства с тях за вашата кауза/събитие.
– Да търсите и осигурявате финансова подкрепа за провеждането на събитието ви.
– Да не забравяте да планирате и да се забавлявате, докато осъществявате всички „по-сериозни“ дейности на домакин-организатор ????

Предлагаме 2 варианта на обучението:
– еднократно обучение – 14:30 – 17:30 на 7.11.2023
– в 2 модула от по 2 часа
а. модул 1 – 31.10.2023 г. от 14:30 до 16:30 ч.
б. модул 2 – първата седмица на ноември, след съгласуване на дата с участниците в модул 1
 
Вариантът с два модула ще позволи да улегне поднесената информация от първия модул и да упражните част от наученото в периода преди модул 2, включително чрез домашна онлайн работа в екип.
 
За да изберете в която от двете форми предпочитате да участвате, моля, попълнете регистрационната форма до 18 ч. в деня преди избраното от вас обучение – 31.10.2023 или 07.11.2023 г.
 
Обучението ще се проведе в платформата ZOOM, като ще изпратим най-късно до 1 ден по-рано от обявените дати връзка за участие в уебинара. Прилагаме и формуляри на декларация за непълнолетен или пълнолетен участник, която следва да попълните (според възрастта си) и изпратите до адрес office@bepf-bg.org не по-късно от един час преди началото на онлайн събитието, за да бъдете допуснати до уебинара.
 
Формуляр на декларацията можете да изтеглите от връзките по-долу:
Декларация за непълнолетен участник
11.35 KB (docx) Свали
Декларация за пълнолетен участник
11.1 KB (docx) Свали