Генетично модифицирани дървета? Генетично модифицирани гори?!?

leaf

Твърди се, че в САЩ кестенови дървета са станали устойчиви на някои гъбични заболявания чрез пренасяне на гени от пшеница. Така ли е наистина?
Дърветата могат да живеят няколкостотин години и през това време преминават през различни етапи на растеж, цъфтеж, образуване на семена и стареене. Вследствие на това могат да се появят ефекти, които не са били наблюдавани през първите няколко години. По време на живота си дърветата ще бъдат изложени и на различни промени в околната среда, като например изменението на климата. Произтичащият от това стрес може да промени тяхната генна регулация и биологични свойства. Горските дървета взаимодействат със средата си по много начини, например чрез кореновите гъби, насекомите, дивите животни и други растителни видове. По време на своя живот дърветата произвеждат огромни количества цветен прашец и семена, които могат да бъдат пренесени на километри от вятъра. Ако генетично модифицираните дървета се разпространят в естествени популации, последиците са невъзможни за прогнозиране.

Накратко, времевите периоди, които трябва да се вземат предвид при оценката на риска, са твърде дълги, а възможните взаимодействия - твърде сложни. Със сигурност дърветата или техните потомци могат да развият характеристики в отговор на различни стресови фактори, които първоначално не са били наблюдавани при първото поколение генетично модифицирани дървета. Това може да отслаби естествените популации на дърветата и да наруши или дори да унищожи свързаните с тях екосистеми.

Учени от Китай, САЩ и Швеция използват новите техники CRISPR за генно инженерство на горски дървета. Тези дървета показват цяла поредица от непланирани промени в генома си: засегнати са цъфтежът, растежът, образуването на клони, листа и корени.

Фондацията за американски кестен (TACF) обяви, че оттегля подкрепата си за генетично модифицираното кестеново дърво "Darling 58" като се позовава на анализа от експериментите, които показват поразителна променливост в поносимостта на дърветата Darling към зараза, значителни загуби в конкурентоспособността на растежа и повишена смъртност."

Извод: От гледна точка на принципа на предпазливостта не може да се разреши освобождаването на генетично модифицирани дървета, което може да им позволи да се разпространят без контрол.

Публикации: 2020 и 2023

Неуспешни опити за ГМ на американския кестен https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20343-the-american-chestnut-foundation-pulls-support-for-failed-gm-american-chestnut-tree
Заплаха за консервационни дейности в природата https://www.testbiotech.org/en/news/genetically-engineered-organisms-are-threat-nature-conservation