Горите в София-Област

Разследване за незаконните сечи в София-Област (Сакоков, Копривщица, Своге, Ихтиман, Елин Пелин, Годеч и т.н.)