Коалиция "За да остане природа в България" изпрати становище по конституционно дело за земеделските земи и агрофотоволтаиците

28 Дек. 2023
158
KS
Коалиция "За да остане природа в България" изпрати своето становище във връзка с конституционно дело №18/2023 относно промените в Закона за опазване на земеделските земи, с които се предвиждат облекчени процедури за „обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“ чрез  специални правила „за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство“. Това е второто конституционно дело по ключов природозащитен казус, по който Конституционният съд определи „За да остане природа в България“ като ключова заинтересована страна.

От Коалиция "За да остане природа в България" смятаме, че оспорените текстове от ЗОЗЗ противоречат на разпоредбите на Конституцията на Р България и биха внесли риск за защитата на околната среда и земеделската земя. Затова предлагаме КС да уважи искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, в частта „и за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство“, чл. 17а, ал. 3, в частта „на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 7, в частта „или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници“ от Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. изм. и доп. бр. 86 от 13.10.2023 г.). като противоречащи на КРБ.

Пълното становище по Конституционното дело за земеделските земи и улеснената процедура за агрофотоволтаиците можете да прочетете на специализираната ни страница за становища.