Коалиция "За да остане природа в България" внесе становище срещу предложените промени в ЗООС и ЗУТ, застрашаващи околната среда

10 Апр. 2024
614
лого
От името на Коалиция "За да остане природа в България" Сдружение за изследователски практики – инициатива Зелени закони внесе становище срещу предложените промени в Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. 
Според природозащитниците този законопроект следва да бъде категорично отхвърлен, защото нарушава конституционното право на българските граждани на благоприятна околна среда. Подробните мотиви може да видите в пълния текст на становището. 
Становище срещу предложение за изменение на ЗООС и ЗУТ чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите
765.37 KB (pdf) Свали