Лекция - дискусия на тема "Науката в действие - казусът Пасторализъм"

10 Апр. 2023
314
Катерина Раковска - Старши експерт "Политики биоразнообразие" във WWF - България споделя историяна та субсидирането на мярката "Традиционни практики за сезонна паша“ и ефектите от нея върху биоразнообразието и местообитанията в Националните ни паркове. Как един експеримент, който дава обратни на очакваните резултати, не може да бъде прекратен, въпреки становищата на учени и експерти? Какви са причините за разминаването между научното предположение и родната реалност и каква е ролята на гражданското общество при подобни казуси? Тези и други въпроси засегнахме по време на дискусията в Биологическия факултет. . . .

Лекциите - дискусии в Биологическия факултет са част от проект “Природата няма глас, тя има нас”, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство със СНЦ “Зелени Балкани” и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg