Отбележи състоянието на вековно дърво и спечели награда!

АПБ вековни дървета на Природа фест
Където и да живеете, ако погледнете картата (https://bit.ly/44SBxks), ще откриете, че съвсем близо до вас има поне едно вековно дърво.
За да се включите в предизвикателството, трябва да отворите картата, да намерите вековни дървета близо до вас, да ги посетите и да попълните въпросника (https://vekovnidarveta.parks.bg), който сме изготвили.
След това Асоциацията на парковете в България се ангажира да подаде в края на годината събраната информация към съответните регионални инспекции.

Всички, които попълнят и изпратят формуляри за състоянието на вековни дървета до 16 часа на 30 септември 2023-та година, ще участват в надпреварата за награди!
Те са осигурени от природозащитни организации от Коалиция “За да остане природа в България” и включват канчета, чанти, значки и др.

Награждаването на участниците подали най-много предложения ще бъде в същият ден от 17:00 часа на "Природа фест" в Топлоцентрала, София  в Южен парк 2, познат още като Кучешкия парк.

Вековните дървета са красиви и атрактивни, а опазването им е от ключово значение за съхраняване на биологичното разнообразие, както в дивата природа, така и в урбанизираните територии.
От години Асоциацията на парковете в България събират информация за вековните дървета из цялата страна и благодарение на работата им, много от тях вече са обявени за защитени от закона. В задачите на Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) е заложено всяка година да правят мониторинг (преглед на състоянието) на вече защитените вековни дървета. Поради недостиг на служители и огромен обем други задължения, те не винаги успяват да извършат и тази задача. А е важно да се знае какво е състоянието на вековните дърветата – дали съхнат, дали има гнилостни процеси, или човешко посегателство върху тях,
за да може да се предприемат мерки за спасяването и удължаване на живота им. Проверяването им е лесно, бързо и може да бъде направено от всеки.