Планът за възстановяване стана повод парламентът да отслаби управлението на Натура 2000 мрежата

29 Септ. 2023
294
natura

На 28 септември в Комисия по околната среда и водите, прие поправки в закона за биоразнообразието, предложени от служебния кабинет на Румен Радев, и отхвърли предложения, които решаваха проблема с наказателната процедура за нарушение на директивата за местообитанията. Комисията мотивира нуждата от спешно приемане на поправките заради пари от плана за възстановяване, които зависят от реформа в този закон. В името на тази спешност ГЕРБ оттегли свои предложения, които застрашаваха опазването на природата в мрежата.

За поправките 

Приетите поправки не адресират съществени липси в закона (т.нар. липса на транспозиция) на определени разпоредби в директивата за природните местообитания. В същото време  влошават съществуващи разпоредби като тези за плановете за управление. Единственото, от очакваните от ЕК аспекти, които се решават са въвеждане на органи за управление и въвеждане на специфични и подробни цели на зоните. 

Поправките не адресират: приоритети на зоните, както изисква директивата за местообитанията и решения на съда на ЕС, както и задължителни мерки, чието прилагане да се осигури без забавяне.

Поправките влошават: 

- плановете за управление, въвеждайки „териториални планове“, на цели и парчета от зони, обезсмисляйки идеята за добро управление. Подробности за проблема обяснени тук.

- положението на страната с наказателната процедура, която изисква прилагане на консервационните мерки във възможно най-кратък срок, като ги отлага далеч напред във времето след приемане на нови наредби, специфичните цели, разработване и приемане на териториалните планове.

За комисията по околна среда

Единствено двамата депутати от Зелено движение настояваха за текстовете, отхвърлени на първо четене, които решават проблемите с наказателната процедура, но бяха малцинство. Нещо повече, беше нарушен правилникът за дейността на народното събрание, който позволява Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, да може да бъде внесен и разгледан повторно, ако е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз. Представителите на МОСВ заявиха, че единственият мотив за гледане на този законопроект е обещаната реформа в плана за възстановяване. Това стана, въпреки че текстът на законопроекта е публично достъпен на страницата на народното събрание. В неговите мотиви, на две страници са разгледани въпроси повдигнати от ЕК в рамките на  наказателната процедура. Председателят на комисията позволи невярното твърдение, с което показа, че спазва правилника на НС съвсем избирателно.

Нашата оценка

Нивото на законотворчество не отразява нуждите на опазването на българската природа. Направиха се про-форма промени, само и само да се каже на Европейската комисия, че е изпълнена междинна цел в плана за управление, но какво е съдържанието й, за депутатите нямаше никакво значение. Идеята на плана на възстановяване е „пари“ срещу „реформи“. Предстои да разберем дали пари ще има, но смислена реформа със сигурност липсва. Обясненията на министерство на околната среда, че със законопроекта се постига ефективност се разбиват челно в одобрената от мнозинството идея една зона да се управлява от пет териториални плана за управление.

Следващи стъпки

Остава  законопроектът да бъде одобрен окончателно в пленарна зала. В комисията беше обявено, че министерството има готови 80 параграфа за промени, така че когато изтече тримесечния срок от приемане на последните промени, законът ще се отвори отново. Представителите на ГЕРБ обявиха, че тогава отново ще внесат своите предложения.