Пловдив и София заедно на протест за правото на достъп до правосъдие на жителите на Горнослав

Зелени Балкани
16 Яну. 2024
272
протест
Инициативен комитет Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец, Добростан информира за протест на граждани и обединени природозащитни организации едновременно в Пловдив и София - сряда, 17 януари, от 8:30 часа.

В Пловдив проявата на гражданска позиция, подкрепена от “Зелени Балкани”, за правото на достъп до правосъдие ще се осъществи пред сградата на административен съд - Пловдив, където по-късно ще се разглежда жалбата на „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД, против писмо на директора на РИОСВ - Пловдив, че Решение № ПВ-37-ПР/2016г., което е без оценка на въздействие върху околната среда, за позволение за кариера за добив на мраморна баластра, посредством взривове, в 2 защитени зони по Натура 2000, биосферен парк на Юнеско "Червената стена" и на по-малко от 1000 м от последните къщи на с. Горнослав, е загубило правно действие.

Опитът на засегнатите жители да се конституират като страна по настоящото дело номер 2262/2023 г. удари на камък, след като административен съд Пловдив определи, че те не са активно легитимирани да участват в производството.

Всичко това се случва на фона на oпpeдeлeниe № 1936 oт 06.03.2023г. на Aдминиcтpaтивeн cъд – Coфия гpaд, който ocтaвя бeз paзглeждaнe жaлбитe им cpeщy решението на Министерски съвет за отдаване на ĸoнцecиятa в c.Гopнocлaв и пpeĸpaтявa пpoизвoдcтвoтo пo дeлoтo. Cъдът пpиeмa, чe peшeниeтo нa Министерски съвет нe нapyшaвa или зacтpaшaвa пpяĸo пpaвa, cвoбoди или зaĸoнни интepecи нa жaлбoпoдaтeлитe. Πъpвoинcтaнциoнният cъд oбocнoвaвa извoд зa липca нa пpaвeн интepec y жaлбoпoдaтeлитe, пopaди мecтoпoлoжeниeтo нa имoтитe им извън ĸoнцecиoннaтa плoщ, нaличиe нa влязлo в cилa peшeниe пo OBOC и нeпpилoжимocттa нa Opxycĸa ĸoнвeнция.

Рeшeниeтo e oбжaлвaнo и oт нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции Българска фoндaция „Биopaзнoopaзиe“ и CHЦ „Зeлeни Бaлĸaни“, ĸoитo чepпят aĸтивнaтa cи лeгитимaция oт пpиpoдoзaщитнaтa cи цeл и дeйнocт.

C oĸoнчaтeлнo Oпpeдeлeниe № 12097 oт 06.12.2023 г. обаче, пocтaнoвeнo пo  aдминиcтpaтивнo дeлo № 8498/2023 г. oт шecтo oтдeлeниe нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд, пpeĸpaтявaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo e пoтвъpдeнo за всички.

Чл. 147, ал. 1 АПК регламентира право да оспорват административния акт всички гражданите и организации, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Следователно, законова предпоставка за допускане на съдебната защита срещу административен акт е не само нарушаването, но и застрашаването на субективни права, свободи или законни интереси като форма на засягане по смисъла на чл. 120 КРБ.

Европейският съд по правата на човека в Страсбург приема в своята константна практика, че извършването на потенциално замърсяващи околната среда дейности, включително щум, прах, миризми в близост от имоти на жалбоподателите попада под обхвата на член 8 от Конвенцията за защита на правата и основните свободи (Конвенцията), а именно правото на личен живот и неприкосновеност на дома.

Жителите на с. Горнослав ще са пред съда, за да заявят правото си да защитят живота, здравето, собствеността и поминъка си, а природозащитните организации да заявят правото си да защитават природата.

В София протестът за правото на достъп до правосъдие ще бъде проведен от фондация “Биоразнообразие” и организация “За Земята” пред Върховния Административен съд, на бул."Александър Стамболийски" 18, също от 8:30.