ПРОТЕСТ В ПОДКРЕПА НА РИОСВ ПЛОВДИВ

15 Яну. 2024
461
Протест на граждани в подкрепа на РИОСВ ПЛОВДИВ
Нека защитим институциите, когато работят в интерес на обществото и природата и нека заедно кажем "НЕ" на кариерата за добив на мраморна баластра, посредством взривове, в Биосферен парк "Червената стена" и на по-малко от 1000 м от последните къщи на с. Горнослав!

Повече от година продължават протестите на местните хора от селата Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец и Добростан срещу разкриването на кариера за мраморна баластра на територията на 2 защитени зони от мрежата "Натура 2000" и Биосферен парк Червената стена. 
Но съдът обяви, че:
-???? Жителите на с. Горнослав НЯМАТ ПРАВЕН ИНТЕРЕС да защитят живота, здравето и бъдещето на децата и близките си;
-⛔ Собствениците на имоти, градини, пчелини НЯМАТ ПРАВЕН ИНТЕРЕС да защитят собствеността и поминъка си;

Защо се стигна до тук? 
През 2016-та година е било издадено решение на "Запрянови 03" за разкриване на кариера за добив на мраморна баластра, посредством взривове на по-малко от 1000 м от последните къщи на с. Горнослав и на територията на 2 защитени зони от мрежата "Натура 2000" и на Биосферен парк "Червената стена".
Това решение е било издадено без да е направена оценка за въздействието на тази кариера върху околната среда.
През 2018-та година "Запрянови 03" стават пряк концесионер.
Едва през 2020-та, след като МОСВ е поискало становище от областната администрация на Пловдив, тя е обявила нуждата от извършване на ОВОС.

През юли 2023-та година РИОСВ Пловдив обяви изтичане на 5-годишната давност на своето позволително, за да бъде направена нова оценка на въздействие. 
Инвеститорите обаче са решени да разкрият кариерата и съдят РИОСВ Пловдив, че са изпълнили законовите си задължения! 

НЕКА ЗАЩИТИМ ИНСТИТУЦИИТЕ, КОГАТО РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ!