С отворено писмо, Коалиция "За да остане природа" апелира за спиране на субсидиите за паша в националните паркове

29 Авг. 2023
268
Крава близо до едно от езерата в НП "Пирин"
Мярката Пасторализъм бе предложена именно от експерти от НПО и БАН преди повече от 25 години с цел да се опазят откритите площи в Национален парк “Централен Балкан”, които намаляваха поради обрастването с дървесна и храстова растителност, главно сибирската хвойна. Още към 2014-2015 г. обаче става ясно, че вместо да поддържа тези открити високопланински площи, мярката е нанесла щети върху субалпийските и алпийските тревни местообитания, торфища и езера.
Още тогава експерти от НПО сектора започнахме да търсим алтернативи и да искаме диалог и промяна на мярката. За съжаление, експертите на Министерството на земеделието досега винаги категорично са отказвали да дискутират нейното прилагане и евентуална промяна.
Днес се налага да се обърнем към Министър председателя на Република България и Министрите на земеделието и околната среда с апел да се премахнат субсидиите за пашуване на селскостопански животни в трите национални парка, а животновъдите да бъдат компенсирани чрез увеличаване на субсидиите за пашуване на територията на цялата страна.
Националните паркове са ключови територии за опазването на природата на България и в случай, че субсидираното им увреждане не бъде прекратено, ние заявяваме твърдото си намерение да поддържаме както жалбата до Европейската комисия, така и да заведем съответна жалба в българските съдилища.

Повече информация по темата може да намерите в отвореното ни писмо.