Среща - разговор: Водата като ресурс, право и извор на живот

23 Ноем. 2023
200
Среща в с. Орешник - ремонтирани чешми
30 метрови върбови коренища - отстранени.
300 метра етернитови тръби, подменени със съвременни материали.
2 чешми, от които отново тече вода.
1 чешма с ремонтирана инфраструктура.
Поставени пейки и беседка.
Това е само част от видимата работа, свършена до момента по съвместния проект на Българска фондация биоразнообразие и Община Тополовград “Микровлажните зони – извор на живот за дивата природа и хората”.

Защо насочихме фокуса си към все по-намаляващата животворна течност?
Защо някои чешми пресъхват и как се отразява ремонта им на дивата природа?
За кого друг са ценни чешмите и влажните зони извън пределите на село Орешник?

Тези и други въпроси ще засегнем по време на срещата с местната общност, посветена на “Водата като ресурс, право и извор на живот”.
Тя ще се проведе на 4 декември от 17:30 часа в читалище “Екзарх Антим I” в с. Орешник. (https://fb.me/e/66NqYNLLW)

Елате, за да обменим опит, знания и да поговорим за следващите стъпки, които ни предстоят. Като например проучването на традициите, свързани с изграждането и поддържането на чешми в тази част на страната.

Срещата с местната общност е част от проект “Микровлажните зони – извор на живот за дивата природа и хората”, който се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез проекта BESTbelt, част от инициативата Европейски Зелен пояс (European Green Belt).