Становище за неоснователност на искането на ВАдвС за установяване на противоконституционност на §3 от ПЗР на Закона за горите

Зелени Закони
22 Ноем. 2023
56
Във връзка с конституционно дело №16/2023 и на основание чл. 20а от ПОДКС Коалиция "За да остане природа в България" изразява следното становище за неоснователност на искането на Висшия Адвокатски Съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на §3 от ПЗР на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19/2011), налагащ забрана за промяна на предназначението и застрояването в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени.
Становище по конституционно дело N 16 от 2023 г на Коалиция "За да остане природа в България
2.32 MB (pdf) Свали