Варненско-Белославско езеро

14 Фев. 2022
88
В разходката ни из защитените влажни зони и Рамсарски места се спираме за кратко край бреговете на Варненско-Белославското езеро. Заради широкия канал, който свързва езерото с морето, водата вече е доста по-солена, отколкото преди. Мястото е важно както за мигриращите птици, така и за много водолюбиви видове, които избират тръстиките по брега за места, където да отгледат малките си. В същото време, районът около Варненско-Белославското езеро е силно индустриализиран. Възможно ли е човекът да съществува в хармония с останалите видове, без противопоставяне между бизнес и природа?