Велоеволюция

Велоеволюция
Какво е Велоеволюция?

Велоеволюция е млада неправителствена организация, която съществува официално от 7. август 2007г.
Нашите цели са:

* Да представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им.
* Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения безопасни условия за каране на велосипед.
* Да създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи.
* Да работи за повишаване на безопасността по улиците при каране на велосипед.
* Да популяризира велосипедния транспорт като по-достъпен, здравословен и екологичен алтернативен начин на придвижване.
* Да създава положително отношение у гражданите към велосипедния транспорт.
* Да стимулира утвърждаване на култура на равнопоставеност и толерантност между всички участници в пътното движение.
* Да подпомага велосипедисти и велосипедни сдружения от различни населени места и да ги обединява в различни мероприятия.
* Да извършва дейности, свързани с устойчиво развитие на транспорта и други, разрешени от закона.

Приятели на коалицията

Виж всички приятели