Защо не бива да засаждаме дървета в населено място, без да се консултираме със специалист?

ие

В резултат на проведения преди време уебинар на тема „Засаждане на декоративни дървета в населените места“ (Уебинар „Засаждане на декоративни дървета в населените места“) получихме много въпроси и коментари по конкретни казуси в различни населени места. Тук представяме първия случай, подаден ни от жител на гр. Пловдив.

В гр. Пловдив подменят тротоарната настилка на ул. “Стефан и Обрейко Обрейкови“, р-н Северен. Подмяната на настилката е по протежение на цялата улица, като се оставят гнезда за засаждане на дървета, там където е имало и са премахнати.

Живущите в една от фамилните кооперации решават да засадят дървета и в две от гнездата засаждат Пауловния.

Дотук всичко е добре и като инициатива изглежда прекрасно, но само след 5-6 години се случва нещо, което създава огромен проблем на живущите в кооперацията и решаването му е доста скъпо.

Наблюдава се ясно изразено повдигане на тротоарната настилка и промяна на наклона на тротоара, като при дъжд се наводнява приземният магазин към жилищната сграда. Всичко това – при наскоро подменена настилка и ремонтиран тротоар.

Какво всъщност се е случило?

Paulownia tomentosa (Окосмена пауловния) е изключително бързорастящ вид. Пауловнията образува много коренови издънки и по принцип се размножава по този начин. Това обаче прави нейното използване като улично дърво много неподходящо. Самата физиология на растението е такава, че способността за образуване на коренови издънки, заедно с факта, че растението е бързо растящо, създават предпоставка за „повдигане“ на тротоарната настилка, за деформация на бетонните плочи и нарушаване на вертикалната планировка на тротоара. Вертикалната планировка1 на уличната мрежа в комплекс с тротоара е изключително важна в градски условия. Тя отвежда повърхностните води към канализационната мрежа и „пази“ сградите от наводняване. Очевидно, неправилното използване на този вид е довело до повдигане на тротоарната настилка за много бърз период, обръщане на наклона на вертикалната планировка и наводняване на приземните етажи на прилежащите сгради при дъжд.

Трайното решаване на този проблем може да стане само и единствено с премахване на двете дървета пауловния и пренареждане на тротоарната настилка, като се обърне напречният наклон в посока към улицата (както е било преди засаждането дърветата и прорастване на корените под бетонните плочи).

За съжаление, ако не се премахнат двете дървета, то дори и при пренареждане на настилката, само след 5-6 години проблемът ще се появи пак.

Трябва да отбележим, че ремонтът на тротоарната настилка е доста скъпо начинание, което плащаме всички ние като данъкоплатци. В допълнение е и неудобството на живущите в кооперацията и щетите, които ще се случват при всеки дъжд.

Ако хората, засадили двете дървета, се бяха консултирали със специалист и не бяха избрали на своя глава този неподходящ за улично озеленяване вид, нямаше да се случи това и щяха да бъдат спестени много грижи, неудобства и публични средства.