Eп. 7 - Коалиция За Да Остане ПРИРОДА в България - БДЗП

Организацията е член на Коалиция „За да остане природа в България“. Едно видео на Ива Жекова. В поредицата ще се запознаете с различните организации, членове на Коалицията, тяхната история и как са станали част от самата коалиция. Видеото е създадено по проект "Природата няма глас, тя има нас", който се осъществява от Българска фондация Биоразнообразие и СНЦ Зелени Балкани по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Зелени Балкани и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това видео отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.