Призив да се отхвърлят опитите за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, засягащи изменения на ЗООС и процедурата за ОВОС

18 Апр. 2024
638
протест
Уважаеми Госпожи и Господа,
Обръщаме се към Вас с призив да отхвърлите всички текстове на ЗИД на закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), касаещи изменения на ЗООС и процедурата за ОВОС като противоконституционни и нарушаващи принципа на правовата държава и правото на здравословна и благоприятна околна среда гарантирана от чл. 55 на Конституцията на Р България.


Промените засягат отпадане на възможността на съдебно оспорване на втора инстанция на решения за съгласуване на проекти за „обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и обекти със стратегическа важност“, както и двукратно удължаване на срока на действие на всички съгласувателни решения по Закона за опазване на околната среда.
Промените означават за един хотелски комплекс например да може да се извърши цялата процедура по съдебен контрол на две инстанции, а за хранилище за ядрени отпадъци във вашето землище, или безсмислени проекти като АЕЦ Белене – само на една.
Предложеното въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при произнасянето по оценките за въздействие на околната среда е пряко нарушение на чл. 8а на Директива 2011/92/ЕС за ОВОС изискващ решенията по ОВОС да имат обоснованото заключение дали въздейства върху околната среда, предвидени мерки за избягване, предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици върху околната среда и мерки за наблюдение.
Удължаването на съгласувателните решения би обезсмислило процедурите по оценка на въздействие върху околната среда, тъй като за 10 години много от компонентите на околната среда е възможно да бъдат променени.
Срещу тези промени се обявиха редица граждански организации и местни инициативни комитети1, но част от тези позиции, например становището на Коалиция „За да остане природа в България“, демонстративно не бяха качени на страницата на законопроекта.
Промените не са обсъдени в ресорната комисия и по тях липсва становище на компетентното министерство по околната среда и водите, а на второ четене в икономическа комисия бяха приети без кворум.
Остават и промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които областните планове ще се изменят еднолично с подпис на министър или областен управител, както и в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), с които се облагодетелства само индустрията на вятърната енергия, но не и други ВЕИ технологии.
Подробните си мотиви изложихме в становище: https://forthenature.org/koalitsiya-za-da-ostane-priroda-v-balgariya-vnese-stanovishte-sreshtu-lobistkite-promeni-zastrashavashti-okolnata-sreda-1-9360
За контакти:
Тома Белев, “Зелени закони”, 0888 100 373
Катерина Раковска, WWF България, 0893 393 810
 
Отворено писмо до народните представители в 49-то Народно събрание
169.13 KB (pdf) Свали