Становище относно предложението на ЕК за нов регламент за растенията, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи (изменящ Регламент (EС) 2017/625)

133

 

 

Становище - Нови геномни техники
158.4 KB (pdf) Свали