Новини

Драгоманското  блато все още не  е обявено за воден обект
04 Септ. 2023
556

Коалиция „За да остане природа в България“ смята за недопустим отказа от важни проекти за води, реки и влажни зони, заложени в плана за възстановяване и устойчивост. С мотив, че няма време министерство на околната среда и водите обмисля да изпълни проект и половина вместо първоначално заложените три. Два са за биоразнообразието и климата, един за водите, а одобреното вече финансирането за трите общо надхвърля 200 млн. лв.

Крава близо до едно от езерата в НП "Пирин"
28 Авг. 2023
184
Пашата може да продължи, но без да се субсидира - това ще намали значително броя и вида животни в националните ни паркове, много от които в момента се превозват стотици километри, за да стоят 90 дни на пасища, които нямат капацитет да ги изхранят.
re
07 Авг. 2023
451
Коалиция от природозащитни сдружения и граждански групи „За да остане природа в България“ призовава депутатите да отхвърлят предложенията на служебното правителство за промени в Закона за биоразнообразието (ЗБР), които обезсмислят управлението на защитените зони.
 
тец
Разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ е горещият картоф, който всички институции си прехвърлят. След четиригодишна съдебна сага и решение от Европейския съд, българският Върховен съд (ВАС) отказва да вземе решение по делото по същество и на основанието на формални нарушения го връща в Стара Загора за повторно разглеждане от местния административен съд. 
re

В събитието се включиха хижари, планински водачи, туроператори, природозащитници и представители на устойчивия бизнес

ие
ТЕЦ „Брикел“ има законно право да обгазява Гълъбово и региона с прах и серен диоксид. Разрешителното на централата, издадено през 2021 г., остава в сила, въпреки че операторът не може да спазва условията в него от самото начало. Това реши Върховният административен съд (ВАС) по делото, заведено от „Грийнпийс“ – България и екологично сдружение „За Земята“. 
 
Цяла поляна с Витошко лале (Trollius europaeus), познато още като Планински божур. Снимка - Елеонора Йосифова
10 Юли 2023
240
Природолюбители, учени и експерти обмениха знания по време на теренно обучение "Магията на торфищата", организирано от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Природата няма глас, тя има нас". 
Обучението се проведе на Витоша, а водач в малко познатия свят на торфените мъхове бе д-р Райна Начева от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към Бан. 
Теренната практика бе естествено продължение на лекцията по темата, която д-р Начева изнесе по-рано през годината в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 
 
Част от изложбата във фоайето на варненската библиотека
04 Юли 2023
215

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна и Коалиция “За да остане природа в България” откриха съвместна изложба на 4-ти юли от 11 часа. Тя е озаглавена “Започва път от моя праг”* и е опит да предизвика посетителите на библиотеката към приключения не само сред книгите, но и в красивите и запазени места у нас, богати на биоразнообразие. 

*  Задругата на пръстена", Дж. Руел Толкин
За Земята
Въпреки наличието на 5,69 млрд. евро, някои от реформите, планирани в Плана за възстановяване и устойчивост на България, все още не са осъществени, което поражда опасения относно ефективността. Това се казва в доклада "Граждански мониторинг на финансирането на Зелената сделка", изработен от мрежата организации Bankwatach, сред които е и ЕС "За Земята". Документът обединява опита на осем различни граждански организации и включва седем отделни казуса, които предоставят информация от реалността.
Млади учени от 7 страни изследваха природното и културно наследство на Странджа по време на климатичен лагер
25 младежи от 7 европейски държави изучаваха природното и културно богатство на Странджа и Южното Черноморско крайбрежие съвместно с Българска фондация Биоразнообразие, експерти от Природен парк Странджа, горските стопанства в Кости и Малко Търново, БАН и партньорски НПО. Странджа и районът на Черноморското крайбрежие са места, където ефектите от климатичните промени се усещат изключително силно и се отразяват на биоразнообразието в района. Това беше и причината лагерът на БФБ, посветен на климатичните промени да се проведе именно тук.